MİSYONUMUZ

Eğitim ve araştırma faaliyetlerini bilimin temel ilkeleri ışığında sürdürmek ve etik değerlere bağlı, sorgulama becerisine sahip,
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarının bilincinde, ulusal ve uluslararası bilgi ve teknoloji düzeyinde yeterli ve nitelikli bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Araştırma faaliyetlerini bilimin temel değerlerine bağlı olarak sürdüren,eğitim süreçleri ile çağın bilimsel ve teknolojik gereklerine sahip,
teknik bilgi açısından donanımlı ve nitelikli bireyler yetiştiren,eğitim ve araştırma yaptığı alanlar yönünden tanınan ve tercih edilen, öncü bir yüksekokul olmak.