Süt ve Besi Hayvancılığı Programı öğrencilerimizle Mesleki Uygulama dersi kapsamındaki ilk çiftlik faaliyeti A.Ü. Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi.